KULTURA Više

Foto konkurs: Ljeto u Malesiji

Prej tvteuta16:02 16 Jun 2017

JU KIC “MALESIJA” TUZI   i   SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „TROFTA“

 

Objavljuju

 

FOTO KONKURS

TEMA: Ljeto u Malesiji

 

     Učesnici konkursa moraju imati u vidu aktivnosi iz svakodnevnog života u Malesiji tokom ljetnjeg perioda. Na konkursu možete poslati fotografije sa turističkim motivima koje opisuju prirodnu ljepotu Malesije (Cijevna, Skadarsko jezero, planine) kao i kulturološke aktivnosti, nacionalna kuhinja, i dr. koje karakterišu Malesiju u ljetnjem periodu.

 

TRAJANJE KONKURSA: Od 22.06. – 20.08.2017. godine.

 

Autori fotografije mogu poslati u digitalnoj formi, na CD mediju, u JPG formatu na adresu:

KIC „Malesija“, Tuzi bb – 81206  sa naznakom za FOTO KONKURS ili na

e-mail: troftakonkurs@hotmail.com. Uz fotografije priložiti ime, prezime, adresu i broj telefona.

Svaka fotografija treba da ima naziv.

Autori mogu učestvovati sa najviše 10 (deset) fotografija.

Sve prispjele fotografije ostaju u fondu KIC-a „Malesija“ za izložbe, objavljivanje na sajtu ili fb profilu, publikacija i sl.

 

Radovi će biti izabrani od strane žirija.

Izabrane fotografije (oko 30 fotografija) će biti izložene u prostorija KIC-a „Malesija“ u Tuzima.

Od svih izloženih fotografija, žiri će izabrati TRI najbolje koje će novčano nagraditi.

 

Autori šalju isključivo svoje radove pod moralnom i materijalnom odgovornošću.

Autori se odriču nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama, plakatima i sl.

Slanjem fotografije na Konkurs, autor prihvata sve uslove navedene u ovoj objavi.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 069 155 137 ili 020 875 143

  • 1

    Radio