SliderMN Više

Forca:“Inspekcija u Ulcinju izrekla preko 300 hiljada eura kazni,UIP narušava osnovna načela inspekcijskog nadzora“

Prej tvteuta10:53 14 Jul 2022

Nova Demokratska Snaga FORCA u kontaktu sa građanima obaviještena je o njihovim lošim iskustvima sa Upravom za inspekcijske poslove Crne Gore.

Naime, evidentno je da je u Ulcinju veliki broj inspektora, raznih inspekcija, te da nema privrednog subjekta kako preduzetnika tako i društava sa ograničenom odgovornošću, koja su ujedno većina i jednočlana društva, da nije imao bar jedno loše iskustvo i nije kažnjen od strane navedenih inspektora.

Ovaj vid ponašanja od strane Uprave za inspekcijske poslove za Novu Demokratsku Snagu- Forcu je neprihvatljiv, vrijeđa dostojanstvo i onemogućava da koliko toliko nakon svih kriza koje su zadesila naše građane da obezbijede sebi i svojoj porodici elementarnu egzistenciju.

Naglašavamo da je Ulcinj najnerazvijenija i najsiromašnija opština Crne Gore sa najvećim potencijalima za razvoj, ali da većina građana jedva preživljava.

Smatramo da je ovo pogrešan pristup inspekcija u rješavanju problema u poslovanju  privrednih subjekata.

Pristup na koji postupa Uprava za inspekcijske poslove narušava osnovna načela inspekcijskog nadzora a to je načelo prevencije i načelo srazmjernosti.

Neće biti da samo građani Ulcinja ne poštuju zakon, već je ovo endemski problem cijele države, a postupanje na gore navedene, nezakonite i selektivne načine dodatno otežava privređivanje i doprinosi osiromašenju građana, ako se ima u vidu da iako sezona još nije počela da je u Ulcinju izrečeno preko 300.000,00 eura kazni.

Ovim reagovanjem apelujemo na Vladu i nadležno ministarstvo da Upravi za inspekcijski nadzor naloži da poštuje osnovna načela inspekcijskog nadzora, te ustavne odredbe o zabrani diskriminacije,  jer postupajući na način na koji postupa inspekcija krši osnovna ljudska prava.

Ovim putem takođe apelujemo i na lokalnu samoupravu da stavi van snage odluku o ograničenju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 2 časa iz razloga što je Ulcinj grad koji ljeti živi 24 sata te nije logično da bar uslužne djelatnosti kao što su restorani i brza hrana ne rade u to vrijeme, što smo konstatovali u svakodnevnom kontaktu sa turistima koji su i u tom pravcu izrazili nezadovoljstvo.

Nova Demokratska Snaga FORCA

  • 1

    Radio