AKTUELNO Više

FORCA: Godinu dana od usvajanja zakona za Valdanos

Prej tvteuta17:32 16 Jun 2022

Nova Demokratska Snaga FORCA je prije godinu dana uspjeno realizovala jedan od programskih ciljeva od svog osnivanja – povratak maslinjaka Valdanos, koji je zahtijevao rad i odricanje do usvajanja ovog zakona.

Zahvaljujući dugogodišnjem zalaganju Nove Demokratske Snage FORCA, Zakon o povraćaju maslinjaka u uvali Valdanos je sa 49 glasova za usvojila Skupština Crne Gore, čime je okončana dugogodišnja politička bitka za identitet Ulcinja.
I pored nerazumne dugotrajnosti procesa, Forca je postupila sa najvećom željom i voljom da vrati maslinjak Valdanos čime je realizovala jednu od glavnih programskih tačaka.

Glasanjem o zakonu pokrenut je postupak koji će trajati do 2024. godine pa s toga pozivamo vlasnike koji još nisu započeli ovaj postupak da ga što prije otpočnu. Ovaj proces ima nepotrebne prepreke, pa je s toga Forca uputila inicijativu Vladi CG sa predlozima za otklanjanje besmislenih prepreka u ne sprovođenju Zakona o povratku Valdanosa.
Neki od problema su: mali broj postupaka koji je pravosnažno okončan i to krivicom Uprave za katastar, nepoštovanje zakonom propisane rokove za odlučivanje po podnijetim zahtjevima i Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa CG odugovlači postupke kada za to ne postoji niti jedan zakonom propisani razlog.

Nova Demokratska Snaga FORCA ponovo poziva Vladu CG da što prije odobri naše prijedloge da se bivšim vlasnicima i njenim naslednicima omogući povratak svoje imovine u cjelini.
FORCA će se maksimalno zalagati svim svojim kapacitetima kako bi vlasnici Valdanosa ubirali svoje plodove za dobrobit svojih porodica.

Nova Demokratska Snaga FORCA

  • 1

    Radio