AKTUELNO Više

EXKLUZIVNO – Vlada objavila nove mjere, stroge mjere za praznike, bez proslava Nove godine

Prej tvteuta17:29 21 Decembar 2020

Na sajtu Vlade Crne Gore objavljen je fajl sa izmijenjenim mjerama koje sa važenjem počinju od 22. 12. godine završno sa 11. 01. 2021. godine. Naime,  tokom vjerskih praznika (noć između 24. i 25. decembra 2020, noć između 5. i 6. januara, kao i noć između 6. i 7. januara 2021. godine) dozvoljava se izlazak iz objekata stanovanja radi prisustvovanja tradicionalnim vjerskim obredima pod već definisanim uslovima za boravak u vjerskim objektima i za vrijeme vjerskih obreda na otvorenom. Zabranjeno je organizovanje svih stručnih i naučnih skupova (seminara, kongresa i sl.) u periodu 28.12.2020 – 11.01.2021.godine uz  izuzetak prijavljenih javnih skupova do 25 osoba, u trajanju ne dužem od 60 minuta, kao i uz pridržavanje mjera fizičke distance od 2m, nošenje maski i uz korišćenje megafona i transparenata, bez uzvikivanja.
Zabranjeno je organizovanje dočeka Nove godine na otvorenom i zatvorenom. Rad ostalih ugostiteljskih objekata izuzev hotela neophodno je organizovati u terminu od 07:00 – 20:00; osim za dane 24.,25. ,30. i 31.12.2020 kao i 01.,02., 06., 07. i 08.01.2021. godine kada je dozvoljeno samo pružanje usluge dostave hrane. Zabranjuje se  izdavanje smještajnih jedinica (vikendice, stanove i slično) za više od dva lica osim članovima zajedničkog porodičnog domaćinstva.
Prema novim mjerama, putnički međugradski saobraćaj biće zabranjen od petka 22:00 do ponedeljka u 05:00, kao i za dane 24.,25., 30. i 31.12.2020 kao i 01.,02., 06. i 07.01.2021. godine.
Dozvoljen je rad skijališta, pod sledećim uslovima: – održavanje fizičke distance od 2m (prilikom čekanja u redu i sl.) – nošenje maski ili skijaških kapa koje prekrivaju nos i usta – žičaru je moguće koristiti na način da u jednoj skijaškoj korpi bude samo jedna osoba, izuzev za šestosjede kada jednu korpu mogu koristiti dvije osobe pod uslovom da sjede na najudaljenijim pozicijama u korpi, ili da se radi o članovima jednog domaćinstva kada je moguće iskoristiti maksimalan kapacitet skijaške korpe.

  • 1

    Radio