AKTUELNO Više

Dukaj-Krasniqi: Jačanje prekogranične saradnje

Prej tvteuta16:21 20 Jul 2022

Ministar javne uprave, Marash Dukaj, sa saradnicima, sastao se danas sa ministrom administracije lokalne samouprave Republike Kosovo, Elbertom Krasniqijem.

Tokom sastanka razgovarano je o važnosti bilateralne i regionalne saradnje Crne Gore i Republike Kosovo, sa akcentom na pitanja koja se tiču važnosti reforme sistema lokalne samouprave, prekogranične saradnje i digitalne transformacije.

Ministar Dukaj je naglasio da će Crna Gora u narednom periodu posvetiti značajnu pažnju procesu decentralizacije lokalne samouprave kao važnom elementu reforme javne uprave i predstavio dosadašnje aktivnosti Crne Gore u reformi javne uprave i implementaciji Strategije reforme javne uprave.

On je ukazao da se administracije Crne Gore i Republike Kosovo susrijeću sa sličnim izazovima na lokalnom i centralnom nivou, te da prolaze kroz slične procese digitalne transformacije, razvijajući javne usluge na osnovu potreba građana, uz namjeru da javne usluge budu što jednostavnije i dostupnije građanima, i naglasio da su iskustva i dometi digitalne transformacije javne uprave Republike Kosovo veoma značajna za Crnu Goru.

Ministar Krasniqi je iskazao naročito interesovanje za uključivanje Republike Kosovo u inicijativu Open Government Partnership (OGP), radi dalje demokratizacije društva i sprovođenja procesa reformi, ocijenivši da Kosovo izuzetno vrijednuje iskustva Crne Gore u ovoj oblasti. Ministar Dukaj je potvrdio da će Crna Gora snažno podržati priključenje Kosova ovoj inicijativi i pomoći Kosovu u prevazilaženju svih izazova na koje budu eventualno naišli.

Sagovornici su ocijenili da se izvanredni bilateralni odnosi dvije države ogledaju i u prekograničnoj saradnji koja se razvija u okviru IPA CBC. Ministar Dukaj je ocijenio da je ovaj instrument izuzetno značajan za jačanje prekogranične saradnje opština koje su obuhvaćene programom, za njihovo ekonomsko jačanje i dublju povezanost Crne Gore i Kosova.

Ministri su se saglasili da je od izuzetnog značaja dalji razvoj putne infrastrukture koja povezuje dvije države, ocijenivši kao naročito važne projekte, najavljenu izgradnju tunela na putnom pravcu između Rožaja i Peći i rekonstrukciju puta preko Čakora.

Ministar Krasniqi je uputio i zvaničan poziv da ministar Dukaj uskoro posjeti Republiku Kosovo.

  • 1

    Radio