AKTUELNO Više

Do sada svega 66 zahtjeva za legalizaciju objekata, vlasnici da sakupe dokumentaciju na vrijeme 

Prej tvteuta09:57 16 Mart 2018

Legalizacija objekata u Crnoj Gori izazvala je mnogo pažnje, a sa druge strane broj podnijetih zahtjeva opštinskim Sekretarijatima je minimalan u odnosu na broj nelegelalnih objekata. U   Sekretarijatu za prostorno planiranje i urbanizam Opštine Ulcinj tvrde da je broj dostiglih zahtjeva mali u odnosu na stanje na terenu.

„Do sada smo primili 66 zahtjeva za legalizaciju, dok od tog broja samo tri ispunjavaju sve uslove. Ostali zahtjevi vraćeni su na dopunu ili su u fazi prekida postupka, što zaustavlja sve radnje bilo inspekcijske ili neke druge nad tim objektom“, kazao je sekretar Sekretarijata Aleksandar Dabović.

Broj nelegalno podignutih objekata koji su izgrađeni na području opštine Ulcinj dostiže skoro pet hiljada. Zbog obima posla, geometri koji djeluju u Ulcinju ne mogu izaći u susret svim zainteresovanima, te Dabović savjetuje da se premjeri i dokumentacije mogu uraditi i kod sličnih službi u susjednim gradovima.

U zavisnosti od zone na kojoj je izgrađen objekat, vlasnici objekata dužni su da plate i naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Odluka o cijeni naknade do sada još uvijek nije donijeta, već je u fazi nacrta, ali za sada su određene šest zona, a cijena ne smije biti veća od prosječne, što iznosi oko šezdeset eura.

Što se tiče detaljnog prostornog plana za naselje Pinješ 3, on  trenutno prolazi reviziju u Ministarstvu turizma i održivog razvoja, te se očekuje da sredinom naredne sedmice povodom ovog plana bude organizovana i Javna rasprava za sve zainteresovane stranke.

  • 1

    Radio