AKTUELNO Više

DO 19. SEPTEMBRA OBUKA ZA FARMACEUTE ZA POTREBE IZDAVANJA RECEPATA

Prej tvteuta09:54 20 Septembar 2017

U okviru nastavka projekta „Sa receptom u privatne apoteke“, u Fondu za zdravstveno osiguranje 13.09.2017. godine počela je obuka farmaceuta za korišćenje namjenske aplikacije za realizaciju recepata u privatnim apotekama, koja će startovati 01.10.2017.god. Obuku realizuju zaposleni Fonda za zdravstveno osiguranje u saradnji sa partnerskom firmom i trajaće do 19.09.2017. godine.

Planom je predviđeno da u perioud od 13.09. – 19.09.2017.god., obuku završe po dva farmaceuta iz 168 privatnih apoteka sa kojima je Fond za zdravstveno osiguranje sklopio ugovor.

Napominje se, da je u cilju optimizacije procesa realizacije recepata u privatnim apotekama, u narednom periodu planirano da se omogući njihovo povezivanje sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom (IZIS) i putem Web Servisa, o čemu će zainteresovane apoteke biti blagovremeno obaviještene.

Navedene aktivnosti predstavljaju nastavak aktivnosti koje sprovodi Fond u cilju informatizacije svih segmenata zdravstvenog sistema, kroz kontinuiran razvoj i unaprijeđenje IZIS-a.

  • 1

    Radio