AKTUELNO Više

Danas se sastao Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Ulcinj

Prej tvteuta17:05 15 Mart 2018

Predsjednik Opštine Nazif Cungu okupio je danas Tim za zaštitu i spašavanje gjde su učestvovali predstavnici lokalnih i državnih subjekata, službi i preduzeća koji mogu dati svoj doprinos tokom vanrednih situacija, preciznije tokom poplava. Predsjednik je na sastanku predstavio ozbiljnost situacije i tim putem iznio je informacije koje su najbolje ukazale na to da će situacija u narednom periodu biti više nego ozbiljna. Na sastanku koji je održan ranije danas u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tj. tokom sastanka tima za vanredne situacije iznešeno je da se u narednim danima predviđaju intenyivnije padavine tokom kojih se očekuje više od 200 litara vode po metru kvadratnom. Osim kiše, očekuje se jak mjušni vjetar koji će znatno otežavati izliv rijeke Bojane šta će doprinjeti mogućem nastanku poplava u zonama u blizini rijeke Bojane. Nakon detaljne analize situacije koja nas očekuje u narednim danima, Tim za vanredne situacije koji broji 17 članova analizirao je detaljno svoje kapacitete pripremio plan aktivnosti koje će se sprovesti u narednim danima. Situacija se već izbliza nazire i vrše se zadnje pripreme kako bi se eventualne štete maksimalno izbjegle.

Građani tokom ovog perioda mogu kontaktirati dežurne službe na brojevima Policija – 122, Služba zaštite i spašavanja – Vatrogasno -123, Hitna pomoć – 124 i Operativni call centar za vanredne situacije – 112. Vezano za probleme sa električnom energijom, građani mogu sa se obrate call centru CEDIS-a na broj 030 412 112.

U zonama pored rijeke Bojane, predviđa se ozbiljno pogoršanje situacije i s tim u vezi se pozivaju svi građani koji žive u tim zonama da  uklone pokretnu imovinu i stoku na mjestima na kojima se mogu izbjegnuti bilo kakve materijalne i nematerijalne štete. U slučaju potrebe, Opština Ulcinj će preduzeti neophodne mjere za eventualnu evakuaciju građana iz pogođenih zona, sve u cilju očuvanja ljudskih života i maksimalno smanjiti eventualne štete.

 U svakom slučaju, pozivaju se građani koji su u mogućnosti da lično ili sa nekim specijalnim mašinama da se jave Opštinskim službama i Službi zaštite i spašavanja imajući u vidu da će sve službe i preduzeća biti pripravni u narednim danima.

Tim će se sastati opet u narednim satima.

  • 1

    Radio