AKTUELNO Više

Danas održana tribina “Policijski servis i policijski integritet u Nikšiću”

Prej tvteuta12:21 4 Februar 2016

Danas je u prostorijama ALFA Centra u Nikšiću održana informativna tribina “Policijski servis i policijski integritet u Nikšiću” .

 

Tribina je bila prilika da predstavnici organizacija civilnog društva Nikšića u neposrednom razgovoru sa članovima Savjeta za građansku kontrolu rada policije razmjene znanja i iskustva u vezi sa konkretnim primjerima primjene policijskih ovlašćenja, saradnji lokalnih NVO sa policijskih servisom i mogućnostima da se osnaži dalji razvoj policije na lokalnom nivou i njen rad dodatno unaprijedi potrebama zajednice.

 

Savjet za građansku kontrolu rada policije je nezavisno kolektivno ombudsman tijelo specijalizovano za pitanja policije koje prati i ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja. Savjet je ovom prilikom prvi put bio u radnoj posjeti Nikšiću.

 

“Savjet radi  po principu pritužbi tako da je potrbno podnijeti incijativu prema Savjetu. Moramo konstatovati da još uvijek ne postoji visok stepen nadzora. Tačnije, potrebno je da Savjet bude vidljiviji kako bi se policajci ohrabrili da i oni sami prijavljuju nepravilnosti kao što je slučaj u svim razvijenim državama.  Za to je neophodno i efikasno funkcionisanje nezavisnog Sindikata policije. Potrebno je stvoriti kulturu da se iznutra prijavljuju nepravilnosti”, kazao je Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta.

 

Dražen Cerović, član Savjeta, osvrnuo se na ulogu NVO u procesu podnošenja inicijativa.

 

“Potrebno je podnositit što više inicijativa kako bi se nepravilnosti  suzbijale. Sa druge strane veliki je problem što se inicjative ne doživljavaju kritički u smislu potrebe za promjenom već nažalost proizvode kontraefekat. S toga je potrebno da NVO upućuje kako inicijative koje se odnose na nepravilnosti tako i inicijative u smislu same zaštite pripadnika policije kako bi se slika koja postoji između NVO i Policije ispravila”, objašnjava Cerović.

 

Nada Koprivica iz organizacije SOS Nikšić je naglasila da je problem što sprovođene odredbi zavisi od ličnog stava pojedinaca.

 

“Iz iskustva moje organizacije mogu slobodno da zaključim da je najveći problem u sprovođenju odredbi taj što njihovo sprovođenje zavisi isključivo od stava pojedinca. Takođe nebrojano puta imamo primjere da istu prijavu više inspektora različito tumači. Isto tako, smatram da je odgovornost tužioca najveća”, ističe Koprivica.

 

Izvršni direktor ALFA Centra Aleksandar Dedović je naglasio da je potrebno raditi na jačanju međusobnog povjerenja i partnerstva..

 

“Što se tiče profesionalnog odnosa ALFA Centra i Uprave policije za 10 godina našeg rada mogu reći da je saradnja na  visokom nivou. Međutim ono što kao građanin primjećujem jeste da građani nemaju hrabrosti da prijave krivično djelo ili tek, namjeru da se ono izvrši.  Mnogo je razloga za to ali mislim da je najveći taj što građani nemaju povjerenja u profesionalnost policajca i njegovu ulogu da štiti i bude servis građana”, zaključio je Dedović .

 

Tribini su prisustvovali predstavnici Naučno stručnog centra “Defendologija”, NVO “Naša budućnost”,  građanskog pokreta “Alternativa”, NVO SOS Nikšić i NVO ALFA Centar.

  • 1

    Radio