Aktuale Më shumë

Damjanoviq: Pensionet do të rritën për pesë për qind

Prej tvteuta14:33, 14 Shtator 2023

Qeveria në seancën e sotme ka marrë vendim që të gjitha pensionet të rriten për pesë për qind, pas së cilës pensioni minimal tashmë do të jetë gati 300 euro.

Ministri i Financave Aleksandar Damjanoviq ka shpjeguar se sipas formulës së përcaktuar me ligj, rregullimi i rregullt përfshin tremujorin e dytë dhe në raport me të arrihet një rritje prej 2.5 për qind. Megjithatë, duke pasur parasysh mospërputhjen ligjore, me iniciativën e Fondit PIO, është iniciuar një rregullim shtesë i jashtëzakonshëm prej rreth dy për qind e gjysmë, kështu që Qeveria ka marrë vendim për rritjen e pensioneve për pesë për qind në total.

“Në këtë mënyrë pensioni minimal do të jetë rreth 297 euro, që është saktësisht dy të tretat e pagës minimale prej 450 euro. Ky ka qenë edhe premtimi ynë se do të arrijmë atë nivel, të cilin e kemi konsideruar si minimum”, tha ai.

Ai theksoi se dëshira është që Fondi Pio të financojë të gjitha detyrimet nga të ardhurat e veta, çka do të thotë se siç tha ai çdo bisedë për ndërprerjen e Fondit është katastrofike.

“Sepse ka rezultuar që Fondi është financuar në pjesën më të madhe, se mund të arrihet në atë situatë me politikë serioze. Gjithashtu do të jetë e pëlqyeshme që fondet e pensioneve vullnetare të hyjnë në funksion. Duhet të kemi një Fond PIO me kontribute të detyrueshme dhe as nuk dua të mendoj se çfarë do të ndodhte nëse do të hiqej”, tha ai.

Ai tha se synimi është që të krijohen kushte që pensioni mesatar dhe ai minimal të rritet në përputhje me inflacionin.

“Qeveria i jep pëlqimin ministrisë për të përgatitur dokumentacionin, mendoj se do të jetë gati shpejt. Pra kjo është pesë për qind për të gjitha pensionet në Mal të Zi. Dikush mund të thotë se është pak, por kur shikon harmonizimin e përgjithshëm të Qeveria e 43-të, totali rezulton të jetë 17 për qind e të gjitha rregullimeve. Jam dakord që gjendja materiale duhet të përmirësohet më tej, ne po bëjmë gjithçka që mundemi për të përmirësuar standardin e tyre të jetesës”, theksoi Abazoviq.

  • 1

    Radio