EKONOMIJA Više

Dabović:”Pandemija usporila investicije, raspisan konkurs za rješenje novog kružnog toka“

Prej tvteuta09:16 8 Decembar 2020

Prema smjernicama Prostornog plana, posebne namjene za obalno područje Crne Gore, Rt Đerane definisan je kao luka od nacionalnog interesa. Ribarska luka, do 60 vezova za plovila dužine do 10 metara, sa pratećom infrastrukturom za čuvanje, skladištenje, pakovanje i rukovanje ribom i drugim morskim organizmima, na kopnu u neposrednoj blizini gata na kojem plovila pristaju.Glavni gradski arhitekta Aleksandar Dabović smatra da će se novom državnom studijom lokacije stvoriti dosta prostora investicijama, i da će se u konačnom riješiti problem porta Milena.

„Samim donošenjem DUP-a Ulcinjsko polje bilo je predviđeno da se novo čvorište, novi fizički centar Ulcinja riješiti prema konkursnom rješenju“, tvrdi Dabović. Raspisan je konkurs idejnog urbanističko-arhitektosnkog rješenja za cijelu zonu, koja bi trebala da umnogome podigne nivo infrastrukture, na južnom ulasku u Ulcinj.

  • 1

    Radio