AKTUELNO Više

Dabović: „Dva nova planska dokumenta čekaju usvajanje, očekujemo  reviziju za još pet“

Prej tvteuta15:53 16 Decembar 2017

Na narednoj sjednici SO Ulcinj  u dnevni red uvrstiće se dva nova planska dokumenta, i to za Urbanistički projekat Mediteran i Lokalnu studiju lokacije Kruče,  o kojima će se izjasniti  poslanici, dok se za još pet planskih dokumenata čeka revizija.

„Konačno će se finalizovati naš trud. Kada smo krenuli sa dvadeset planskih dokumenata u izradu činilo se da će se taj posao teško završiti, međutim svakodnevnim radom službenika uspjeli smo da finiširamo sve ciljeve za ovu godinu“, kazao je Aleksandar Dabović, sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i urbanizam u Opštini Ulcinj.

„Dodatnih pet planskih dokumenata čeka reviziju i to za područja Ulcinjsko polje koje se odnosi na sindikalne zgrade i Mešihat, borova šumu, hotele i vile, Pinješ 3 i Liman 2“, dodaje Dabović.

Novim Zakonom o legalizaciji bespravno podignutih objekata uređuje se sistem planiranja prostora, način i uslovi izgradnje objekata, legalizacija bespravnih objekata i druga pitanja od značaja za planiranje prostora i izgradnju objekata.
Ovaj zakon poseban značaj ima za Ulcinj, uzimajući u obzir činjenicu da je na području najjužnije crnogorske opštine oko 80% podignutih  objekata izgrađeno bespravno.

  • 1

    Radio