SliderMN Više

CSR Ulcinj: Predato blizu hiljadu zahtjeva za dječje dodatke, prijave brze i jednostavne

Prej tvteuta12:40 22 Jul 2022

Nakon što su pravo za ostvarivanje dječjeg dodatka  u Crnoj Gori  ranije iskoristili roditelji djece do 6 godina, od početka jula krenula je i prijava za dječji dodatak koji je Vlada odobrila i za djecu do 18 godina. U Centru za socijalni rad, područna jedinica Ulcinj vlada veliko interesovanje za prijave, a rukovoditeljka Mirsada Ceković potvrdila je i da je procedura prijave jednostavna i brza.

„Prijava roditelja djece do 18 godina za ostvarivanje prava na dječji dodatak počela je 4. jula, s tim što primjena prava počinje od 1. oktobra, dok će prve isplate krenuti od 1. novembra. Postoji veliko interesovanje roditelja, jednom pravilnom koordinacijom zaposlenih  više radnika je raspoređeno u kancelarijama za  prijem i na taj način obrađujemo više zahtjeva. Tako je omogućeno da se što brže i lakše vrše prijave“, potvrdila je Ceković.

I dok su u nekim filijalama većih gradova gužve i redovi, u Ulcinju to nije slučaj.

„Sve stranke  koje imaju pravo na ostvarivanje dječjeg dodatka mogu da se jave radnim danima u periodu od 7h do 15h, bez obzira kojim slovom počinje njihovo ime ili prezime. Ministarstvo je preduzelo sve aktivnosti za što bržu i nesmetanu predaju zahtjeva za dječji dodatak, tako da stranke imaju mogućnost da zahtjeve predaju bez većih napora, a to znači da nema potrebe dostavljanja nikakve dokumentacije, već je potrebno da se dostavi lična karta roditelja na uvid, matični brojevi djece odnosno porodice“, kazala je Ceković.

Pravo na dječji dodatak, za djecu od 6 do 18 godina prema posljednjim podacima ima oko 3200 djece,a od početka ciklusa pristiglo je blizu hiljadu prijava.

„Od prvog dana podnošenja zahtjeva pa do danas, prema našoj evidenciji podnešeno je oko 970 zahtjeva, a taj broj se povećava iz dana u dan“, dodala je Ceković.

Primjena prava počinje od 1. oktobra, a prva isplate biće sredinom novembra tekuće godine, navedeno je ranije iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Zahtjevi se mogu podnijeti bilo kada i nakon 30. septembra, s tim što primjena prava počinje od prvog dana narednog dana mjeseca, za mjesec kada je stranka predala zahtjev”, zaključila je Ceković.

Pravo na dječji dodatak može ostvariti svako dijete do navršene 18. godine života, kao i djeca koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć ili lične invalidnine. Ova nadoknada je, u većem iznosu, predviđena i za djecu bez roditeljskog staranja, kao i one čiji su roditelji, usvojitelji, staratelji, hranitelji kao korisnici materijalnog obezbjeđenja zasnovali radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije.

Pravo na dodatak ima petoro djece u porodici, uz izuzetak kada je  riječ o dvojkama, trojkama. Iznos dječijeg dodatka biće, kao što je to sada slučaj i sada za djecu do šest godina, biće 30 eura mjesečno. Za djecu koja dobijaju dodatak, po drugom osnovu, kao na primjer korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatak iznosi 44 eura. Za korisnike dodatka za njegu i pomoć 52 eura, a djecu koja su korisnici lične invalidnine i one bez roditeljskog staranja 60 eura.

 

  • 1

    Radio