SliderMN Više

Crna Gora dobila snažnu podršku PayPal-a na daljem putu proširenja PayPal usluga

Prej tvteuta10:55 13 Januar 2022

Crna Gora je, zahvaljujući digitalnoj viziji, agendi i uloženim naporima na polju digitalne transformacije, dobila snažnu podršku PayPal-a na putu proširenja PayPal usluga, a i u narednom periodu biće ispunjena jasna i ambiciozna lista koraka, koji su neophodni u daljem procesu.

To je saopštila ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, koja se tokom boravka u Vašingtonu, sastala sa potpredsjednikom PayPal-a Richardom Nashom zaduženim za globalne odnose sa vladama, a sa kojim je razgovarala o daljim koracima Crne Gore na putu proširenja PayPal usluga i stvaranja strateškog partnerstva sa tom američkom kompanijom za onlajn plaćanje.

“Ohrabreni našom digitalnom vizijom, naporima koje ulažemo na polju digitalne transformacije, jačanja poslovnog ambijenta, a sa posebnom pažnjom na osnaživanje malih biznisa, preduzetnica i preduzetnika,  kao i IT zajednice, dobili smo snažnu podršku PayPal lidera na našem daljem putu proširenja PayPal usluga.  Predstoji nam dalja intenzivna komunikacija i saradnja sa PayPal timovima i nastavljamo da, u taj proces, ulažemo još veće napore”, saopštila je Srzentić.

Ona je na sastanku predstavila digitalnu agendu Crne Gore, planirane aktivnosti u okviru afirmisanja lokalnih biznisa, osnaživanja preduzetnika i preduzetnica, IT zajednice, a čije širenje portfolija, naplata usluga i otvaranje ka inostranstvu u velikoj mjeri zavise upravo od PayPal servisa.

Potpredsjednik PayPal-a, Richard Nash, potvrdio je da se Crna Gora nalazi na njihovoj mapi za dalje širenje PayPal usluga i da je dodatno ohrabren uloženim naporima i svim postignutim do sada.

“Posebno sam ohrabren činjenicom da uvođenjem PayPal usluga u punom kapacitetu želite riješiti izazove u plaćanju i poslovanju malih biznisa, osnažiti preduzetnike i preduzetnice, IT zajednicu. Ohrabren sam svim što sam čuo na sastanku, i Crna Gora će imati moju i snažnu podršku PayPal timova na daljem putu u dijelu proširenja PayPal usluga”, poručio je Nash.

Potvrdio je da je konkurencija za proširenjem usluga velika, posebno usljed Covid-19 pandemije i da se na listi čekanja za proširenje usluga nalazi više od 50 odsto zemalja članica PayPal sistema, koje su u istoj poziciji kao i Crna Gora.

Srzentić je poručila da je bilo izuzetno važno da Nash vidi da Crna Gora ima ambicioznu digitalnu agendu, da se promjene pokreću sa vrha i da ima lidere koji nastoje da još više otvore zemlju ka svijetu, da je učine raznovrsnijom, inkluzivnijom i pristupačnijom.

“Kako je Nash potvrdio na sastanku, u prilog Crnoj Gori, na putu proširenja PayPal usluga, ide i to što je zemlja već uložila napore na putu evropskih integracija u dijelu usklađivanja sa tehnološkim, IT standardima i normativom zemalja u Evropskoj uniji, zbog čega je dodatno pokazao volju i želju da nam sa evropskim timom PayPal-a u Luksemburgu bude podrška na putu ispunjavanja svih daljih koraka”, pojasnila je Srzentić.

Istakla je da postoji jasna i ambiciozna lista koraka koji se moraju ispuniti u daljoj komunikaciji sa PayPal timom, odgovori koji se u saradnji sa ostalim resorima i Centralnom bankom Crne Gore moraju obezbijediti, “ali ohrabreni smo svim što smo čuli od lidera PayPal-a i nastavljamo da ulažemo napore da proces proširenja PayPal usluga finalizujemo do kraja”.

Naglasila je da je zajednička misija da se osnaže i podrže mali biznisi, da svi, a posebno osjetljive grupe korisnika imaju pristup praktičnim i sigurnim finansijskim elektronskim servisima. To je tačka susreta naše i vizije PayPal-a, zbog čega je ova kompanija dodatno zainteresovana da nas svojim servisima podrži i pomogne na tom putu. 

“Upravljanje podacima, planirane aktivnosti u dijelu interoperabilnosti, jačanje ICT sektora, kao i napori na polju sajber bezbjednosti ohrabrujući su signali za sve buduće investitore i ICT kompanije koje dolaze u Crnu Goru i pokazatelj da smo privlačna i strateški značajna destinacija za ulaganje i širenje portfolija usluga. Ono što je bilo važno i u komunikaciji sa PayPal-om, ali i sa drugim globalnim kompanijama, su dosadašnja postignuća Crne Gore na polju evropskih integracija, usklađivanja sa EU praksama i standardima, digitalna agenda Crne Gore, kao i strategije digitalne transformacije i sajber bezbjednosti, koji pokazuju naš posvećen i sistemski pristup na jačanju poslovnog ambijenta i daljeg širenja digitalnog ekosistema”, zaključila je ministarka Srzentić.

  • 1

    Radio