SliderMN Više

Cigarete poskupjele deset centi

Prej tvteuta09:02 24 Januar 2023

Akcize za cigarete u Crnoj Gori usklađuju se na osnovu akciznog kalendara zbog postepenog približavanja akcizama koje važe u Evropskoj uniji, pa je akciza na bezdimne duvanske proizvode porasla sa 100 na 145 eura, dok je na fino rezani duvan povećana za pet i sada iznosi 55 eura.

Kako stoji u saopštenju Uprave prihoda i carina od decembra prošle godine, u skladu sa članom 36a, stav 1 zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete, fino rezani duvan i bezdimne duvanske proizvode, proizvođači, uvoznici, kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama akcizne proizvode, za koje postoji obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim zakonom.

– Izuzeto od stava 1 člana 36a, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize. Proizvođači i uvoznici cigareta, u skladu sa članom 36a zakona, kada dođe do promjene visine akcize na cigarete, dužni su da na dan prije povećanja visine akcize izvrše popis zaliha, te da na iste izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim zakonom. Obračun razlike akcize podnosi se korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize, znači do 15.2.2023. godine. Napominjemo da je članom 70 Zakona o akcizama propisana prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura za pravno lice ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa zakonom – navodi se u saopštenju.

Akciza za cigarete i cigarilose, koji sadrže duvan, kao i za one koji djelimično sadrže materije koje nijesu duvan iznosi 25 eura po kilogramu, akciza za duvan za žvakanje i šmrkanje iznosi 40 eura po kilogramu, dok akciza za tečnosti za elektronske cigarete i slične lične uređaje za proizvodnju pare, sa nikotinom, bez nikotina i elektronske cigarete i slični lični uređaji za proizvodnju pare, koji sadrže tečnost sa nikotinom ili bez nikotina iznosi 0,07 eura po mililitru.

  • 1

    Radio