POLITIKA Više

CDT: NAJVEĆE NEPRAVILNOSTI OIK-A ZABILJEŽENE U ULCINJU

Prej tvteuta15:09 20 Septembar 2016

Ključni nalaz prvog sastanka opštinskih koordinatora Centra za demokratsku tranziciju (CDT) i predstavnika OIK-a iznio je na vidjelo nelegitimnost sastava opštinske komisije za Ulcinj. Prema ovom nalazu, od 23 crnogorske opštine u nekoliko opštinskih komisija pronađene su nepravilnosti. Najveća nepravilnost vezana je za sastav opštinske izborne komisije u Ulcinju, koja nakon promjene vlasti iz redova opozicije umjesto dva ima samo jednog predstavnika iz parlamentarne opozicije.

Podsjećanja radi, članovi komisije čine predstavnici Force, Demokratske partije (DP), Demokratske unije Albanaca (DUA) i SNP. Aktuelni predsjednik OIK-a je Pjeter Ljuljđuraj iz redova DPS-a dok je zamjenik predsjednika Vladimir Filipović (DPS). Ostali članovi i zamjenici su:  Ćazim Čauši, član (DP), Valentina Osmani-Kurti, zamjenica člana (DP), Hasan Đoni, član (DUA), Valjon Dašarami, zamjenik člana, (DUA),  Miloš Ćetković, član, (SNP),  Vera Marđonović, zamjenica člana, (SNP), Besmir Muratović, član, (FORCA) kao i Adnan Katana, zamjenik člana iz redove Force.  Sekretarka komisije je  Vesna Gačević-Rugova iz SDP-a.

 

Od ukupnog broja članova i zamjenika  u opštinskim izbornim komisijama, albanske nacionalne partije čine 7%.

  • 1

    Radio