POLITIKA Više

Capuni: Neautorizovane aktivnosti u Sasu

Prej tvteuta09:10 8 Jul 2018

Saopštenje za štampu

Skupštini Opštini Ulcinj su dana 6.07.2018. godine dostavljeni dopisi
Mjesne zajednice Vladimir i Radne jedinice “Muzeji” Centra za kulturu
Ulcinj u kojom se navode da su tokom prethodnih dana u lokalitetu Šas
desile neautorizovane aktivnosti.
Postupajući po tim zahtjevima, Komunalna policija je izašla na licu
mjesta i preduzela sve zakonske mjere u vezi neautorizovanih radova
unutar jednobrodne crkve Sv. Jovana u lokalitetu Šas. Podsjećamo da su od
2015. godine u pomenutom lokalitetu vode istraživački i konzervatorski
radovi kojim rukovodi Narodni muzej Crne Gore- Arheološki muzej, koji se
Opštini više puta obratio za izdavanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za
iste radove u predmetnom nepokretnom kulturnom dobru u posjedu
Opštine Ulcinj.
Ovom prilikom, obavještavamo javnost da Skupština Opštine Ulcinj i
njeni organi, u smislu čl. 36. Statuta Opštine Ulcinj, sem nadležnim
organima i institucijama Crne Gore, nijesu dali saglasnost za bilo kakve
aktivnosti navedene u predmetnim dopisima Mjesne zajednice Vladimir i RJ
Centra za kulturu.
Ovom prilikom, pozivamo sve nadležne organe da preduzmu
zakonom predviđene mjere u zaštiti imovine i očuvanja javnog reda i mira.
Takođe, pozivamo sve građane na očuvanje građanskog sklada, tolerancije i
suživota u našoj opštini.

  • 1

    Radio