POLITIKA Više

Capuni: Desavanja u Svacu cemo razmotriti na Skupstinskom zasijedanju

Prej tvteuta19:48 8 Jul 2018

Saopštenje za javnost
Povodom današnjeg događaja u Svaču, SkupštinaOpštine Ulcinj objašnjava sledeće:
1. Danas u 9 časova u arheološkom lokalitetu Svač, katastarska parcela 522/1
Kadastarske opštine Šas, Srpska pravoslavna crkva bez odobrenja vlasnikaOpštine
Ulcinj, pokušala je da održi vjerski obred unutar objekta kod sjevernog
ulaza starog grada Šas gdje se izvode radovi na konzervaciji objekta.
2. Skupština opštine Ulcinj je tražila od Komunalne policije prisutnost i osiguranje
obima navedenog objekta. Komunalna policija bila je prisutna na terenu dana
8.07.2018.godina od 8 i 30 časova.
3. Dana 07.07.2018. godine pismeno i lično iz Skupštine Opštine, Upravi policije su
predočena pravna materija slučaja, i nesaglasnost ovdašnje zajednice. Oko
20.00 časova te večeri, šef Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj g. Đozović je saopštio
povlačenje dozvole za održavanje liturgije iz svih zakonskih razloga, i naveo
zakonske posljedice za nepoštovanje povlačenja dozvole.
4. U jutarnjim časovima na dan 8. Jula 2018.godine, državna policija preuzela je
zaštitu objekta, osigurajući održavanje liturgije van nje. Ujedno, od predsjednika
opštine je zatraženo povlačenje Lokalne policije sa lica mjesta. U međuvremenu,
državna policija nije dopustila mještanima da prođu niti da se približe mjestu
obreda. Prolaz je dopušten samo predsjedniku Skupštine, Šefu Komunalne
policije g. Saubih Mehmetiju, Komunalnoj policiji i akreditovanim novinarima.
5. Tokom liturgije, zajedno sa Komunalnom policijom i starješinama Odjeljenja
bezbjednosti Ulcinj, predsjednik Skupštine Opštine je više puta potvrdio da se
liturgija održava izvan objekta. U tom periodu, postojali su dva pokušaja nasilnog
ulaska unutar objekta koji je Policija spriječila.
6. Po završetku liturgije, Komunalna policija, uz prisustvu direktora Muzeja g.
Gazmenda Kovačija, predsjednika Mjesne zajednica Vladimir-Katerkolle g. Safet
Taipia, i u prisustvu predsjednika SO Ulcinj su izvršili nadzor objekta i okoline i
konstatovali da nije bilo intervencija unutar objekata niti materijalne štete,
izuzev onih tokom pripremnih radova za liturgiju a koja su izvršena par dana
prije a konstatovana su zabilješkom Komunalne policije tokom pregleda 06.jula
ove godine.
Na kraju, moramo naglasiti da su se 6 mjesnih zajednica Anamalit, dana 4. maja
2018. godine, obratili Opštini za zahtjevom da se postupa po smjernicama Prostornog
plana i preporukama struke da se lokalitetu odredi muzejska namjena. Tokom
današnjeg sastanka sa predstavnicima Mjesne zajednice Vladimir, Društva “Ora”,
Albanskog nacionalnog savjeta, više odbornika SO Ulcinj i predsjednika SO Ulcinj,
dogovoreno je da se ova odluka donosi što prije, kako bi se promovisale kulturnoistorijska
vrijednost ovog lokaliteta, zaustavila devastacija i spriječili jednostrani akti
kao ovi današnji. Isto tako je dogovoreno da se okolnosti današnjih zbivanja razmotre
na sjednici skupštine u narednim danima.
U Ulcinju, dana 08.07.2018. god.

Predsjednik,
Dr. Ilir ÇAPUNI

  • 1

    Radio