POLITIKA Više

Cakuli: Objavljen je Javni poziv za izradu Glavnog projekta za uredjenje i izgradnju pješačke staze od Hotela Albatros do Rta Djerane

Prej tvteuta12:33 19 Novembar 2016

Na osnovu Finansijskog plana Morskog dobra za 2016. godinu i na osnovu Plana javnih nabavki JP Morsko dobro Crne Gore za istu godinu, dana 16.11.2016. godine objavljen je Javni poziv za izradu Glavnog projekta za uredjenje i izgradnju pješačke staze od Hotela Albatros do Rta Djerane.

Javni poziv se zatvara 223.12.2016. godine

Izradom, odnosno usvajanjem Glabvnog projekta I jjegovom revizijom, stvaraju se uslovi da se u Finansijskom planu Morskog dobra za 2017. Godinu predvide sredstva za realizaciju ovog projekta koji je od značaja za uredjenje priobalja ulcinjske Opštine.

Na osnovu urbanističko tehničkih uslova i Projektnog zadaka pješačka staza se predvidja u dužini oko 2500 m., širine 1,5 m.

Glavni projekat treba da definiše trasu pješačke staze, materijale koji će se koristiti za njeno izvođenje I izvođenje potpornih zidova kao I ostale detelje kojima se bavi projekat.

Realizacijom ovog projekta Ulcinj će dobiti uređeno šetalište pored morske obale.

Predsjednik UO MDCG,

Xhaudet Cakuli

  • 1

    Radio