DRUŠTVO Više

BIRN obučavao crnogorske novinare za izvještavanje o digitalnim pravima

Prej tvteuta09:54 25 Maj 2023

(BIRN) – BIRN je u Podgorici  od 16. do 18. maja  obučavao deset crnogorskih novinara o izvještavanju o digitalnim pravima. Novinari su učestvovali u jedanaest sesija koje su pokrivale širok spektar tema vezanih za izveštavanje o digitalnim pravima. Učesnici su bili iz raznih crnogorskih medija i organizacija civilnog društva uključujući Vijesti, RTCG, RTV Teuta, Građansku alijansu, Zumiraj, Kombinat.

Teme obuke kretale su se od digitalnih prava i njihovog uticaja na novinarstvo, multimedijalnog pripovijedanja koristeći privremene alatke i iskorištavanja potencijala otvorenih izvora (OSINT) u novinarstvu do tehnika i najboljih praksi u DATA novinarstvu , analizi podataka i vizuelizacije podataka.

Polaznici su posebno korisnim u svom budućem radu izdvojili sesiju o identifikovanju i prikupljanju kršenja digitalnih prava u Crnoj Gori i tehnikama provjere činjenica i verifikacije za izvještavanje o digitalnim pravima.

„Tokom sesije o kršenju digitalnih prava u Crnoj Gori, naučio sam kako da prepoznam priču u stvarima sa kojima se svakodnevno susrijećemo, na primjer – koliki je obim zloupotrebe naših ličnih podataka, za koje nismo ni svjesni. “, rekao je jedan od polaznika.

BIRN-ova obuka omogućila  je učesnicima da sveobuhvatno razumiju relevantne izazove u oblasti kršenja digitalnih prava. To im je dalo praktične alatke, kako bi ih efikasnije identifikovali  i izveštavali  o njima.

Novinari igraju ključnu ulogu u podizanju javne svesti i pokretanju promena, a cilj kursa je bio da pruži veštine i znanje koje će im omogućiti da proizvedu upečatljive priče koje mogu doprineti informisanijoj javnoj debati i na kraju dovesti do promena politike koje štite i promovišu digitalna prava. na Balkanu.

Brojni izveštaji međunarodnih grupa za ljudska prava, medija, civilnog društva i međunarodnih organizacija, kao i BIRN-ovi godišnji izveštaji o kršenju digitalnih prava, ukazuju na zabrinjavajuću situaciju po pitanju digitalnih  prava na Balkanu.

Ovakvi izveštaji su naglasili potrebu za kontinuiranim naporima da se poboljša zaštita i promocija ovih prava kroz poboljšanje sposobnosti novinara da proizvode kvalitetno izveštavanje o ovim pitanjima.

Novinari su često meta onlajn napada, ali mnogi od njih tek treba da u potpunosti razumiju obim kršenja digitalnih prava ili osnovne pravne i tehnološke aspekte koji dovode do takvih kršenja.

 

  • 1

    Radio