SliderMN Više

Barskim studentima Erasmus+ program omogućio mobilnost i sa Univerzitetom Jaen u Španiji

Prej tvteuta13:43 23 Septembar 2022

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar u toku prošle studijske godine ostvario je, kroz Erasmus+ program mobilnosti, saradnju za Univerzitetom Jaen iz Španije. Saradnja će se realizovati kroz razmjenu studenata i nastavnog osoblja u naredne tri godine, tokom kojih je planirano da 10 studenata FPEP Bar ostvari četvoromjesečnu mobilnost i u toku cijelog semestra prati nastavni proces na pomenutom španskom univerzitetu.  Prve mobilnosti studenata biće realizovane već od ljetnjeg semestra studijske 2022/23. godine, odnosno od februara mjeseca naredne kalendarske godine.

dav

Pomenuta razmjena studenata i nastavnog osoblja nastavak je saradnje koju je barska ustanova visokog obrazovanja sa Univerzitetom Jaen započela u julu ove godine. Dosadašnja realizovana razmjena ostvarena je kroz mobilnost četiri predavača sa FPEP Bar, koji su  održali predavanja grupi studenata u Španiji koji nastavu pohađaju na engleskom jeziku.

Osim saradnje sa španskim univerzitetom, Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar već unazad tri godine sa velikim uspjehom i odličnim rezultatima realizuje razmjenu studenata i nastavnog osoblja sa visokoškolskom ustanovom iz Ljubljane, a kroz ovaj program razmjene je veliki broj nastavnog osoblja i studenata boravio i realizovao nastavne aktivnosti u glavnom gradu Slovenije.

Međunarodno iskustvo kako studenata, tako i predavača, predstavlja značajan faktor profesionalnog i stručnog usavršavanja. Mobilnosti koje smo uspostavili, sa visokoškolskim ustanovama u Španiji i Sloveniji, pružaju veliku mogućnost studentima za sticanje znanja, vještina i kompetencija koje će im biti vrlo važne za dalje profesionalno usavršavanje.  Takođe, nastavnom osoblju učešće u okviru Erasmus+ programa i realizacija nastavnih aktivnosti na ustanovama visokog obrazovanja sa područja EU pružaju nemjerljiv značaj za podizanje kvaliteta i sticanje znanja o uporednim praksama.“ Istakao je dekan prof. dr Rajko Novićević.

Svi troškovi prevoza i četvoromjesečnog boravka studenata (hrana, smještaj i dr. troškovi) tokom trajanja mobilnosti, pokriveni su kroz Erasmus+ program, a konkurs za učešće studenata biće objavljen u toku narednog mjeseca.

  • 1

    Radio