EKONOMIJA Više

Banka reaguje

Prej tvteuta11:41 2 Februar 2015

Hypo Alpe Adria banka je, povodom aktuelne situacije izazvane rastom švajcarskog franka, odlučila da klijentima, ako žele konverziju u eure, smanji kamatnu maržu 15 odsto, saznaje agencija Mina-business. Na zahtjev klijenta, banka može odobriti i grejs period do 12 mjeseci, pri čemu bi klijent u tom periodu plaćao samo kamatu, ne i dio glavnice za otplatu. Sve troškove vezane za novi aneks ugovora, usluge notara, upis hipoteke i ostale troškove sprovođenje ugovora snosila bi banka.

  • 1

    Radio