SliderMN Više

Azra Vuković prva predstavnica crnogorskih NVO na visokom forumu UN

Prej tvteuta09:04 18 Jul 2022

Politički forum na visokom nivou za održiv razvoj ove godine održan je od 5. do 15. jula u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Prvi put, na ovom događaju, Crna Gora je imala i predstavnicu iz nevladinih organizacija, izvršnu direktoricu Green Home Azru Vuković, rođenu Ulcinjanku, koja je dala osvrt na Drugi dobrovoljni nacionalni izvještaj iz ugla civilnog sektora.

-Predstavnici Green Home-a i Društva mladih ekologa Nikšića bili su članovi radne grupe koja je pripremila Drugi dobrovoljni nacionalni izvještaj (VNR) koji je predstavljen na ovom značajnom događaju.

Istaknuto je da uprkos napretku koji je ostvaren u prethodnoj dekadi, u posljednjih nekoliko godina održivi razvoj nije bio prioritet Vlade.

Drugi dobrovoljni nacionalni izvještaj je potvrdio da postoji očigledna stagnacija i da Crna Gora još uvijek ima dosta da uradi kako bi postigla ciljeve održivog razvoja.

Postoji velika komplementarnost između procesa EU integracija i dostizanja Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja.

Blizu dvije trećine ciljeva održivog razvoja su blisko povezani sa zahtjevima EU acquia.

Posebna povezanost postoji sa poglavljem 27, što znači da ispunjavanjem ciljeva za poglavlje 27, Crna Gora će biti bliža dostizanju ciljeva održivog razvoja-saopštili su ovim povodom iz Green Home.

Na Forumu su, dodaju,  istaknuti značajni problemi koji postoje u ovoj oblasti među kojima se izdvajaju upravljanje zaštićenim područjima koje nije na zadovoljavajućem nivou, ozbiljni problemi u upravljanju nacionalnim parkovima, potreba za jačanjem kontrole u cilju sprječavanja oštećenja staništa, prijetnja šumama visoke ekološke vrijednosti usljed nezakonite sječe.

Na ovoj listi su i  učestalost šumskih požara.dugotrajno prisustvo krivolova uključujući odstrijel rijetkih i zaštićenih vrsta i upravljanje otpadom koje nije na odgovarajućem nivou;

-Istaknuto je i da građani nisu ohrabreni da daju stvarni doprinos kroz učešće javnosti u donošenju odluka.

Poručeno je da je nacionalna strategija održivog razvoja bila korak ka ulaganju napora da se konkretizuje ustavno opredjeljenje Crne Gore da bude ekološka država.

Istaknuto je da Crna Gora mora hitno da uloži napore ka postizanju ciljeva održivog razvoja već definisanih u dokumentima i strategijama, da prestane biti prepoznata kao država koja ne sprovodi sopstvene planove i strategije i obezbijedi održivu budućnost svojim građanima-zaključuje se u saopštenju NVO Green Home.

  • 1

    Radio