AKTUELNO Više

Apel Lokalnoj upravi za isplatu sredstava NVO na osnovu Konkursa iz 2017. godine

Prej tvteuta16:49 18 Jul 2018

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Apel Lokalnoj upravi za isplatu sredstava NVO na osnovu Konkursa iz 2017. godine stvaranje formalnih uslova za raspisivanje javnog konkursa za 2018. godinu

 

Opština Ulcinj je 30.12.2017. godine zaključila ugovore o finansiranju projekata sa nevladinim organizacijama čiji su projekti odobreni na konkursu 2017. godine. Opština se u skladu sa članom 4 navedenih ugovora, obavezala da uplati iznose za finansiranje projekata, u roku od 30 dana od njihovog potpisivanja. Dakle, Opština je bila obavezna da uplati sredstva nevladinim organizacijama do 30. januara 2018. godine.

S obzirom da Opština još uvijek nije ispunila ovu obavezu, 28 NVO čiji su projekti podržani na konkursu nijesu u mogućnosti da realizuju svoje projekte. Takođe je važno istaći da većina NVO koja su dobila sredstva na Konkursu iz 2017. godine, planirala su da svoje projektne aktivnosti realizuju prije ljetnje sezone.

 

Sa druge strane, većina opština u Crnoj Gori su u fazi realizacije javnih konkursa za raspodjelu sredstava NVO-ima za 2018. godinu ili su tu proceduru već završile.

 

Imajući u vidu prethodno navedeno, pozivamo nadležne službe u Opštini da što prije realizuju isplatu sredstava za podržane projekte iz Konkursa 2017  i time ispune obaveze shodno ugovorima zaključenim na osnovu Odluke o dodijeli sredstava za podršku projekata nevladinim organizacijama za 2017. godinu. Na taj način bi se stvorili formalni uslovi za objavljivanje javnog konkursa za 2018. godinu, kao što to rade i ostale opštine.

 

Organizacije građanskog društva ipak vjeruju da će novo rukovodstvo Opštine založiti za kreiranje što povoljnijeg ambijenta za djelovanje lokalnih NVO i time doprinijeti kvalitetnom unaprijedjenju komunikacije i saradnje između Lokalne samouprave i Civilnog sektora.

 

 

NEFORMALNA MREŽA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA – ULCINJ

 

  • 1

    Radio