POLITIKA Više

Andrea Ćetković: Predstojeći izbori biće važni za ekonomsku perspektivu svih građana Ulcinja

Prej tvteuta20:20 30 Januar 2018

KOALICIJA ZA ZDRAVI ULCINJ-GRAĐANSKI HRABRO

SNP-DF-SLOBODNI GRAĐANI ULCINJA

Izjava za javnost

(30. januar 2018.)

 

Andrea Ćetković, kandidatkinja za odbornicu Koalicije Za zdravi Ulcinj – građanski hrabro

 

Predstojeći izbori biće važni za ekonomsku perspektivu svih građana Ulcinja, bez obzira na etničku, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. Negativni ekonomski trendovi koji su dugi niz godina obilježje Ulcinja svoje korijene imaju, kako u pogrešnoj ekonomskoj politici koja se vodi sa državnog nivoa, tako i u neodgovornoj, bezidejnoj i nestručnoj ekonomskoj politici koju su vodile dosadašnje ulcinjske vlasti.

Rezultati te politike su masovni odlazak iz Ulcinja mladih i školovanih Ulcinjana, rast nezaposlenosti, a ponajviše nezaposlenosti mladih, politizovana i glomazna opštinska administracija, slaba perspektiva za ozbiljno preduzetništvo i privatnu inicijativu, kao i nedostatak ozbiljnih investicija u gradu, vjerovatno najbogatijim prirodnim resursima u cijeloj Crnoj Gori.

Političke promjene u Opštini su uslov za definisanje i ostvarivanje stručne i odgovorne lokalne ekonomske politike, koja će dovesti do jednakih šansi za posao svih Ulcinjana, i koja će stvoriti perspektivu zapošljavanja i stvaranja novih vrijednosti za mlade, bez kojih nema razvoja grada i zbog kojih treba da se borimo za zdravi, perspektivni i ekonomsko jaki Ulcinj.

Od promjene politike lokalnih javnih finansija, koja je, umjesto da rezultira punim opštinskim budžetom, imajući u vidu izvorne poreske prihode, dovela ulcinjski budžet na najniže grane, pa do promjene načina i modela saradnje opštinskih vlasti sa državnom administracijom, jer se opšti ekonomski ambijent u najvećem dijelu kreira na državnom nivou, pred novim ulcinjskim vlastima čiji će dio biti i koalicija SNP-DF-Slobodni građani Ulcinja, su veliki napori u pravcu ekonomskog oporavka našeg grada.

Efikasna naplata boravišne takse, u smislu višestrukog povećanja prihoda od brojnih turista koji posjećuju naš grad, efikasna naplata poreza na imovinu, naročito u odnosu na vlasnike vikendica koji nemaju stalno prebivalište u Ulcinju, kao i efikasna naplata ostalih dažbina za koje je nadležna lokalna vlast uz smanjenje nepotrebnih budžetskih rasipanja mjere su koje će oporaviti gradske finansije.

Takođe ćemo efikasno naplatiti dažbine koje pripadaju gradu, a koje se dijele zajedno sa državom, poput koncesionih naknada. U smislu ostvarivanja maksimalnih prednosti, neophodno je puno učešće opštinskih struktura u privatizaciji, odnosno valorizaciji najvrijednijih gradskih resursa poput Valdanosa, Solane,Velike plaže, Ade bojane i sl., a ne kao što je to sada slučaj, prećutno posmatranje, odnosno pomaganje opštinskih zvaničnika, državnim i kvazidržavnim strukturama iz Podgorice u razvlačenju ključnih opštinskih resursa.

Za ove ambicije Ulcinj ima kapacitete, ima i školovane mlade ljude kojima neće biti isključivi cilj da se zaposle u opštinskoj administraciji, često i fiktivno, bez radnog prostora i elementarnih uslova za rad, već ćemo stvarati ambijent za podršku preduzetništvu i privatnoj inicijativi, kako bi se svi neiskorišćeni i blokirani kapaciteti Ulcinja , turistički, prirodni, poljoprivredni, iskoristili u punom smislu.

Posebno ćemo se baviti odnosima Opštine i “Morskog dobra”, kako bi prihodi koji se ostvaruju u Ulcinju i ostali u Ulcinju i koristili se u smislu poboljšanja turističke ponude. Segment koji će doći pod lupu nove opštinske administracije jeste gazdovanje ulcinjskim plažama i privremenim sezonskim objektima koje neće biti politički i partijski obojeno, već će svi Ulcinjani dobiti šansu da na transparentan i zakonit način, ukoliko imaju volje, ambicije i novih ideja, razviju svoj biznis od koga mogu da žive pristojno, i od koga će imati korist i Ulcinj i Crna Gora.

  • 1

    Radio