POLITIKA Više

Albanska lista Genci Nimanbegu-Nik Gjeloshaj danas je predstavila izbornu platformu

Prej tvteuta16:19 17 Avgust 2020

Albanska lista Genci Nimanbegu-Nik Gjeloshaj danas je na pres konferenciji,odrzanoj u hotel Hilton,  predstavila izbornu platformu koja sadzi 10 tacaka.
U nastavku moyeteprocitti tekst u cjelini:

Dobar dan!

 

Poštovani prisutni,

 

Na ovoj konferenciji za medije mi želimo da objavimo početak izborne kampanje Albanske liste i da vam predstavimo stratešku viziju, kao i najvažnije programske tačke naše izborne platforme.

 

Albanska lista je kao glavni cilj postavila zaštitu prava i interesa Albanaca, kako bi zaustavili politicku i ekonomsku nejednakost, asimilaciju  i emigriranje albanaca u Crnoj Gori.

 

Naša koalicija duboko vjeruje u demokratske procese i teži da preko njih oživotvori svoje ciljeve.

 

To potvrđuje i činjenica da smo tokom prošlog mandata omogućili donošenje Zakona o nacionalnim simbolima te smo omugućili i stvaranje opštine Tuzi i jos puno drugih ciljeva.

 

Zato, pozivam sve glasače da podrže Albansku listu, da zaokruže broj 10 na izborima 30. avgusta.

 

Koalicija Albanska lista glavni je glas albanskog naroda u Crnoj Gori i nastaviće da silno izrazi volju našeg naroda za mir, stabilnost, suživot i harmoniju u Crnoj Gori.

 

Albanski narod je imao ključnu ulogu u dostizanju samostalnosti Crne Gore i igrao odlučujuću ulogu u oživotvorenju našeg stremljenja za učlanjivanje u NATO.

 

Albanska lista će nastaviti da radi na tome da ima konstruktivnu ulogu u jačanju vladavine prava i demokratije te u konsolidaciji tržišne privrede kao i ubrzanju u evropskim integracijama.

 

Albanska lista će se takođe angažovati da albanska manjina ovdje služi kao most povezivanja u jačanju saradnje i prijateljstva Crne Gore sa Republikom Albanijom, Republikom Kosovom i Sjevernom Makedonijom.

 

Glavni cilj Albanske liste je da Crna Gora ispuni kriterije zahtijevane od Evropske unije, te da garantuje najviše evropske standarde u poštovanju ljudskih i manjinskih prava.

 

Ovim pristupom mi ćemo omogućiti da Albanci uživaju jednake uslove i tretman, da se poštuje naš nacionalni identitet te da se poštuju, onako kako dolikuje naše praznici, simboli i tradicija.

 

Ta naša angažovanja predstavljaju univerzalne vrijednosti i od njih će imati koristi i ostale manjine u Crnoj Gori, a ne samo Albanci. Od toga će imati koristi i država Crna Gora, tako što će se evropeizirati i ispunjavati standarde iz oblasti prava manjina, koje zahtijeva EU.

 

Drugi važan cilj Albanske liste, koji se u potpunosti podudara sa kriterijima evropskih integracija je decentralizacija. Zato Albanska lista zahtijeva jačanje decentralizacije, koja teži ka tome da proces odlučivanja bude što bliži građaninu.

 

Takođe, liberalni sistem demokracije i tržišne ekonomije koji su preduslovi evropskih integracija imaju u biti zaštitu lične svojine. Zato, naši zahtjevi za povraćaj imovine integralni su dio potreba što ih naša država ima za ispunjenje evropskih standarda.

 

Ne samo ovi zahtjevi, već i puno drugih zahtjeva albanskog naroda koji su dio izborne platforme Albanske liste, trebaju se sagledavati kao ciljevi koji služe ne samo našoj zajednici, već i Crnoj Gori u cjelini.

 

Zbog toga, u ovoj Konferenciji ja se obraćam ne samo mojim sunarodnicima, već i sugrađanima koji ne pripadaju albanskoj zajednici.

 

Njima želim da potenciram, da ispunjenjem naših legitimnih zahtjeva, faktički jačamo demokraciju i pravednost u Crnoj Gori te omogućavamo da naša država čim prije uđe u Evropsku uniju.

 

Moj cijenjeni kolega će se detaljnije zadržati na osnovnim programskim stubovima naše izborne platforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PROGRAM U 10 TAČAKA

 

Albanska lista ima viziju za budućnost, ima dobro obrađen program koji daje odgovore na svaku potrebu i brigu građana i koji garantuje razvoj u budućnosti. Tako i potrebne, kvalifikovane kadrove i kadrove sa iskustvom koje će oživotvoriti taj program.

U ovoj konferenciji želim da pred vama predstavim deset glavnih stubova naše izborne platforme.

 

1.Kao prvo, zaštita nacionalnih prava Albanaca glavni je cilj Albanske liste i glavni razlog do sada najšireg ujedinjenja albanskih partija u Crnoj Gori. Zato, glavna tačka našeg programa je borba protiv diskriminacije Albanaca.

 

 1. 2. Druga tačka našeg programa, koja je tijesno povezana za prvu je ekonomski razvoj i rast blagostanja našeg naroda, koji je duže vrijeme bio diskriminisan ne samo politički, već i ekonomski.

 

 1. 3. Kao treće, infrastruktura je odlučujuća za ekonomski rast, zato će modernizacija infrastrukture na područjima gdje žive Albanci biti jedan od naših glavnih stremljenja.

 

 1. Takođe, radićemo za bolje ispunjenje naših nacionalnih prava i za jačanje veza sa Albancima koji žive u drugim državama. Zato, četvrti naš važan cilj je otvaranje novih graničnih prijelaza i putne infrastrukture sa Albanijom i Kosovom.

 

 1. Pod pet: važan cilj će nam biti zaposlenje mladih, koji su zbog nedostatka mogućnosti, primorani na iseljavanje, u ovom smislu otvaraćemo nova radna mjesta, pojačati konkurentske mogućnosti naše omladine i vršiti pritisak na pravilnu procentualnu zastupljenost Albanaca u državnoj administraciji.

 

 1. Pod šest: povraćaja imovine Albancima i omogućavanje gazdovanja njihovom imovinom, bio bi sljedeći naš važan cilj. Tu imam u mislima Valdanos, Šipčanik, ali i korišćenje parka Prokletije.

 

 1. Sedmo: obrazovanje na albanskom jeziku je jedan od temelja nacionalnih prava, zato naš veoma važan cilj biće podizanje kvaliteta obrazovanja i modernizacija infrastrukture škola na albanskom jeziku.

 

 1. Osmo: mi vjerujemo da Albanci u Crnoj Gori nemaju isti tretman kada govorimo o zdravstvenim uslugama, zato ćemo činiti sve da se, gdjegod oni žive, proširi i modernizuje infrastruktura, koja garantuje zdravstvene usluge.

 

 1. Deveto: Albanska lista radiće izuzetno aktivno na konsolidaciji sektora turizma u oblastima sa albanskim življem, ne samo na primorju, već i na ruralnom području, kao i zimskog turizma privlačeći i inicirajući investicije za potrebnu infrastrukturu.

 

 1. 10. Kao deseto, ali nikako najmanje važno, Albanska lista postavila je kao važan cilj preporod kulturnog i sportskog života Albanaca u Crnoj Gori. Zbog toga će se zalagati za obogaćivanje sportskog, umjetničkog i kulturnog života kao i folklora našeg naroda.

 

To su deset glavnih tačaka izborne platforme Albanske liste, koja je najsveobuhvatnija i dodiruje mnoge sektore. Ako ste zainteresovani za cjeloviti program, možete ga skinuti sa interneta, odnosni možemo vam ga poslati na elektronski način.

 

 

 

 • 1

  Radio