AKTUELNO Više

Akcize za gorivo umanjene do kraja avgusta

Prej tvteuta14:29 1 Jul 2022

Vlada je, na današnjoj sjednjci na predlog Ministarstva finansija, produžila odluku o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

Odluka se od 10. maja primjenjuje sa umanjenjem od 40 odsto, a od 7. juna je akciza smanjena dodatno, odnosno ukupno 50 odsto, što je i maksimalna zakonska mogućnost.

Odluka o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, važi do utorka, a ovim će biti produžena do kraja avgusta.

„Kad dođe do isteka tog roka onda ćemo procijeniti da li ćemo je dalje produžavati“, rekao je Damjanović.

Fisklani uticaj ove mjere na mjesečnom nivou je šest miliona eura.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu čime se, kako je objasnio ministar finansija Aleksandar Damjanović, vrši potpuno usklađivanje sa direktivama Evropske unije (EU) čime se omogućava plaćanje platnih usluga kao što je to slučaj u članicama EU.

Utvrđen je i Predlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada.

„Analizom je definisano da se troše višemilionska sredstva za raznorazne komisije koje se formiraju i u vođenju pregovora sa EU i na ovaj način će se stvoriti uslovi da se mnogo racionalnije koriste ta sredstva“, rekao je Damjanović.

Uz to, usvojena je Informacija o problemima realizacije ugovora o javnim nabavkama zbog rasta cijena u sektoru građevinarstva.

Damjanović je kazao da jo ovo još jedna obaveza koja je zatekla novu administraciju, koja je trebala biti riješena ranije, a nije.

„Realizacija kapitalnog budžeta je ugroženo zbog enormnog rasta cijena inputa za građevinski materijal za izvođenje radova. Na ovaj način se stvaraju uslovi da se i kod nas subvencioniraju tamo gdje je to moguće svi oni troškovi koji su nastali zbog nemogućnosti da se obaveze završe. Alternativa je da se raskidaju ugovorri i da padaju garancije, dođe do prekida realizacije kapitalnih investicija…“, rekao je Damjanović.

Usvojena je i Informacija o nadoknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za april i maj 2022. godine iz sredstava Tekuće budžetske rezerve.

  • 1

    Radio