EKONOMIJA Više

ADŽEMOVIĆ: PREDSJEDNIK OPŠTINE JE ZA DVIJE GODINE POTROŠIO PREKO 300 HILJADA EURA

Prej tvteuta13:38 14 Decembar 2015

Saopstenje za javnost

Povodom izjava u stampi funkcionera lokalne samouprave opstine Ulcinj, Predsjednika opštine Fatmira  Gjeke i Predsjednika Skupštine Fuada Hadzbetija, a koje se odnose na prekoracenja utrosenih sredstava  predvidjenih budzetom za 2014 i 2015 godinu, kao I izjave Predsjednika Opštine Ulcinj o nadležnosti Sekretara za budžet i finasije za praćenje i realizaciju budžeta upoznajem javnost o sledecem:

  1. Predvidjena  sredstva  budžetom  za  2014  godinu  u  stavci  budžeta  Kabineta  Predsjednika  Opštine  Ulcinj  su bila predvidjena u iznosu od 253.000 €, a utrošeno je 372.000€ što je utvrdjeno u usvojenom Budžetu za 2014. godinu kao I Završnom  računu budžeta Opštine Ulcinj za 2014. godinu.
  2. Predvidjena  sredstva  budžeta  za  2015  godinu  kod  stavke  Kabineta  Predsjednika  Opstine su takodje prekoračena u iznosu preko 150.000 €.

Na osnovu gore navedenih podataka da se zaključiti da je prekoračenje u Kabinetu Predsjednika za dvije godine preko 300.000 €.  Obavještavam javnost da su u poziciji kod Kabineta Predsjednika Opštine svi računi u navedenim  iznosima potpisani lično od strane predsjednika opstine Ulcinj Fatmira Gjeke.

Takodje iz  zakonskih i podzakonskih normi, koje predstavljaju imperativne norme koji smo svi dužni da poštujemo, jasno proizilazi da je direktno odgovorno lice za izvršenje i praćenje realizacije Budžeta Opštine Ulcinj, kao i za zakonito korišćenje budžetskih sredstava upravo institucija Predsjednika Opštine Ulcinj.

Sadašnjem Predsjedniku Opštine, kao dugogodišnjem Sekretaru za budžet i finansije, su naprijed navedene norme svakako morale biti poznate, pa je čudno da se na njih ne poziva u svojoj izjavi, već da samo paušalno govori o odgovornosti Sekretara za budžet i finansije.

Ne želeći da vjerujem da Predsjednik Opštine izjave o nekakvoj odgovornosti za izvršenje Budžeta daje iz zle namjere,već da se samo radi o nedovoljnom poznavanju pravnih propisa koji uređuju oblast budžeta i javnih finansija jedinica lokalne samouprave, ističem da smo svi mi koji odlučujemo o korišćenju budžetskih sredstava dužni da poštujemo zakon i podzakonske propise, kako bi se ta sredstva namjenski koristila, zbog čega ovim putem javno pozivam Predsjednika Opštine, da kao odgovorno lice za izvršenje budžeta na sajtu Opštine Ulcinj objavi detaljnu analizu utrošenih budžetskih sredstava sa imenama svih lica kojim su vršene uplate iz budžeta, iznosima uplate, odgovornim licima iz Opštine Ulcinj koja su odlučivala o tim uplatama, procedurama koje su prethodile tim uplatama, jer se u konačnom radi o sredstvima građana koji imaju pravo da znaju kako i gdje se troše njihova sredstva.

Radi se o dobronamjernom pozivu jer smatram da će jedino na ovaj način-javnim objavljivanjem Predsjednik Opštine otkloniti svaku sumnju u nenamjensko trošenje budžetskih sredstava i prekoračenja stavki  iz budžeta od strane Predsjednika.

 

Valdet Adžemović

Sekretar za budžet I finansije , Opština Ulcinj                                                      U Ulcinju, 14.12.2015. godine

  • 1

    Radio