POLITIKA Više

Adžemović o svom razrešenju: Đeka tražio da potpišem sumnjive fakture

Prej tvteuta16:11 2 Mart 2016

Saopstenje povodom razrješenja i navoda u medijima o razrješenju Sekretara Opštine Ulcinj

Dužnost  mi  je  da  obavjestim   javnost  šta je Fatmir Gjeka naveo, prilikom donošenja rješenja o mom razrješenju, ukratko da sam nemarno i neblagovremeno vršio službene obaveze, naloge Predsjednika opštine u odnosu na realizaciju budžeta i plaćanja poreza na nepokretnost i ostalih prihoda.

Poštovani gradjani, samo je bilo pitanje dana kada će me Fatmir Gjeka razriješiti nakon uvođenja dvojnog potpisa. Nije mu odgovovaralo to što ne želim da potpišem neke njemu potrebne a po meni sumnjive fakture. Za dvije godine, dok sam ja bio Sekretar, uspjeli smo da povećamo lokalne prihode za više 40 %. Ovo su mjerni rezultati a ne prazne priče koje Gjeka plasira javnosti.

Najveći dio dugovanja koje navodi, od 7 miliona se odnosi na prethodni i period kada je Sekretar bio Fatmir Gjeka. Porez na nepokretnost je u 2014 godini realizovan 97% od planiranog prihoda, a u 2015 realizovan 89 % ili u iznosu od 1.335.054 €, što je i najveći ostvareni prihod na osnovu ovog prihoda u Opštini Ulcinj. I 2200 Zaključaka o prinudnoj naplati u 2015 godini govore o mome radu, cijeneći da je ranije bila praksa da je godišnje bilo od 400-600 zaključaka.

I svi ostali prihodi u periodu dok sam ja bio Sekretar imaju konstantu rasta što se moze veoma lako utvrditi u narednoj tabeli za šta sam zahvalan svojim saradnicima.

Godina 2012 2013 2014 2015
Porez na nepokretnost     1,069,750.00     1,162,248.00     1,257,611.00     1,335,054.00
Lokalna kom.  Reklame           82,699.00           57,715.00         109,796.00           83,189.00
LKT Javna povrs.           19,022.00             4,495.00             5,806.00           24,262.00
Komunalije           20,624.00         161,330.00         265,936.00         416,867.00
Privr. Lokacije         225,862.00         218,868.00         273,170.00         371,197.00
Boravisna taksa         177,649.00         214,206.00         226,079.00         310,633.00
Članski doprinos             4,245.00           14,296.00           62,467.00

Ironično je to što se u obrazloženju razrešenja navodi upravo neefikasnost prikupljanja lokalnih prihoda.

Takodje je ironično i pretenciozno navođenje selektivnosti kao razloga za razrješenje, jer selektivnost je upravo njegova karakteristika. Da je pitao svoje partijske kolege  koji su zapošljeni u ovom Sekretarijatu (90%)  siguran sam da bi ga demantovali.

On je unio nepovjerenje i razdor medju gradjanima i radnicima zbog selektivnosti kod zapošljavanja na osnovu ugovora o djelu, time što je za članove porodice i one najzaslužnije partijske drugove obezbijedio isplate i da im ide radni staž dok za ostale koji su mu manje bitni to nije smatrao neophodnim.

Isti selektivni princip je primjenjivao i kod isplata naknada za štete od elementarnih nepogoda, time što je donosio rješenja i vršio isplate odabranima a ne svima bez izuzetaka.

Selektivnost je primjenjivao i kod socijanih davanja, sportskih klubova, NVO…

Lako je zaključiti da je Fatmir Gjeka prilikom donošenje rješenja o mom razrješenju kao i mojih kolega imao samo jedan cilj, politički obračun. Imenovanjem svojih kadrova stvorio je uslove da sam netransparetno vrši plaćanja za obaveze koje su stvorene u cilju političke korupcije.

I na kraju koristim priliku da mu se zahvalim na „korektnoj“ saradnji i velikodušnoj ponudi da mi ponudi radno mjesto iz samilosti jer ipak imam troje djece. Da je htjeo mogao je to uraditi prilikom potpisivanja rješenja o razrješenju, o kojem će konačnu ocjenu zakonitosti dati nadležni državni organi.

I tu ste bili selektivni za šta mene optužujete.

Javno odbijam ponudjeno, jer mi ne treba samilost Fatmira Gjeke.

Valdet Adžemović

  • 1

    Radio