AKTUELNO Više

Predstavljen projekat A.C.C.E.N.T, „zapošljavanje Osoba sa invaliditetom, kao novi trend“

Prej tvteuta15:12 5 Maj 2021

Počela je realizacija projekta A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend. Cilj ovog projekta je povećanje zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u prekograničnom području Albanije i Crne Gore. Projektom su planirana istraživanja o obrazovnim potrebama, kao I o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invalidtetom I edukativne radionice I obuke. Na polju zapošljavanja OSI, pored fizičkih barijera, najveći problem predstavljaju predrasude, nedostatak kompetencija i vještina OSI, kao i male mogućnosti za zapošljavanje. Kreiranje održivog ambijenta za stvaranje boljih uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u fokusu je ovog projekta.

„Smisao ove sesije je da lokalnim institucijama predstavimo značaj ovog projekta, posebno onih koje tretiraju probleme osoba sa invaliditetom. Puno je projekata koji se bave ovom ciljnom grupom, ali mi ćemo pokušati da kreiramo održiva radna mjesta za OSI populaciju, koja će dugoročno biti radno angažovana“, kazao je između ostalog  koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije Marko Đelović.

Nosioc projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Caritas Albanija, Progetto Speranza i Udruženje paraplegičara Bar. Direktor Caritasa Barske nadbiskupije Don Gabrijel Grabanica kazao je da je su ovakvi projekti izuzetno značajni za osobe sa invaliditetom, koje su moraju više uključiti u zajednicu.

Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija. U Crnoj Gori aktivnosti projekta će se težišno sprovoditi u opštinama Bar i Ulcinj, dok će se aktivnosti projekta u Albaniji sprovoditi u opštinama Skadar i Leže. Ukupna vrijednost projekta je 442.645 hiljada eura.

Stanka Vukčević

  • 1

    Radio