POLITIKA Više

MINISTAR SIMOVIC POSJETIO ULCINJ

Prej tvteuta18:14 18 Decembar 2017

Danas je u zvaničnoj posjeti Opštinu Ulcinj boravio potpredsjednik Vlade I Ministar poljoprivrede g. Mulitin Simović sa saradnicima. Prilikom posjete analizirane su dosadašnje zajedničke aktivnosti i dogovorili nove investicije u Opštini Ulcinj.

Na zajedničkom sastanu u Kabinetu predsjednika obije strane su ukazale na visok nivo medjusobne saradnje. Dogovorena je dalja saradnja ministarstva i Vlade sa opštinom Ulcinj u daljem periodu u oblastima medjunarodnih projekata i drugih evropskih fondova putem kojih poljoprivrednici mogu povući značajana bezpovratna sredstva. Tokom sastanka je bilo riječi i o ključnim problemima opštine Ulcinj i o zajedničkim mjerama za rješavanje istih, i u tom pravcu Opština će imati punu podršku Vlade u procesu rješavanja ključnih pitanja u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i drugih krucijalnih oblasti.

Nakon sastanka izvršen je obilazak riblje pijace koja se gradi u blizini ulcinjske pijace. Projekat vrijedan preko 40.000 EUR i realizuje  se partnerstvom Opštine Ulcinj, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ambasade Kraljevine Norveške. U okviru ovog projekta, Ulcinj će dobiti mjesto namijenjeno prodaji ribe, u skladu sa svim evropskim standardima i time će se stati na put nelegalnoj prodaji ribe van svih sanitarnih i drugih standarda.

Izvršen je obilazak i Port Milene, dugogodišnjeg ekološkog problema Ulcinja, u kojoj se planiraju investicije u iznosu od 450.000 EUR sredstvima obezbjedjenim od strane TIKE. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za ribare u Ulcinju kojima će se izgraditi privezišta, lukobran, obalska infrastruktura za ribare i ledomat koji će obezbjediti sve zdravstvene uslove za održavanje ribe. Dogovoreno je da se naknadno pristupi saniranju i otvaranju korita Port Milene kako bi se istoj vratio prirodni tok prema moru.

Nakon Port Milene, prisutni su obišli i lokaciju na desnom rukavcu rijeke Bojane na kojoj se planiraju aktivnosti sanacije korita. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i dijelom ljudskog faktora došlo je do zatvaranja desnog ušća ove rijeke. Nakon odredjenih hitnih mjera koje je preduzela Opština Ulcinj u saradnji sa Upravom za vode sanirano je ušće, medjutim se u narednom periodu očekuje produbljavanje i sanacija korita rijeke u okviru Javnog poziva kojeg je objavila Uprava za vode. Na osnovu navedenog javnog poziva, kompanija „Cijevna komerc“ je izabrana kao najpovoljniji ponudjač i očekuje se u narednom periodu da preduzme hitne mjere za koje su opredjeljena 400.000 EUR u ovoj godini. Osim hitnih mjera, kompanija „Cijevna Komerc“ će biti angažovana za dodatne poslove održavanja korita rijeke Bojane u narednoj godini. Radovi na sanaciji korita rijeke će biti realizovani na osnovu projekta.  Na kraju je bilo riječi i o drugim javnim pozivima kojima se planira davanje u dugoročni zakup poljoprivrednog zemljišta u Briskoj Gori indrugim lokacijama u Ulcinju.

  • 1

    Radio