SliderMN Više

Edukacijom i osvješćivanjem protiv negativnih pojava u Romskoj i Egipćanskoj zajednici

Prej tvteuta10:45 7 Oktobar 2022

U Osnovnoj školi „Maršal Tito“ Ulcinj održana je radionica za djecu Romske i Egipćanske zajednice u Crnoj Gori, što je u stvari prvi dio projekta „Moj život“, kampanje kreiranja svijesti građana Romske i Egipćanske populacije na teme ranih I ugovorenih brakova, nasilja u porodici i prosjačenja na ulicama. Ovaj projekat Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore dio je šireg projekta EU u Crnoj Gori, a realizuje se u 11 opština Crne Gore.

Ugovoreni, dječji brakovi nažalost su svakodnevnica Romske i Egipćanske zajednice na ovim prostorima, uskraćuje se pravo na djetinjstvo  i jedan mladi život biva potpuno kontrolisan od strane zajednice.

Da ipak ima nade kada je u pitanju sprječavanje i odvraćanje od sklapanja takvih brakova, ali i drugih negativnih pojava u ove dvije zajednice potvrdili su i sami pokretači kampanje.

„Posebno nam je drago da imamo uspješne pojedince iz Romske i Egipćanske populacije kojih ima puno, i na koje treba ukazati a samim tim prenijeće najmlađima poruku da mogu da budu sve što žele u životu, i ako ne žele da padnu pod uticaj starijih generacija“, kazala je Sanela Pajazitović ispred P.R.A. agencije.

Ugovoreni i dječji brakovi, nasilje u porodici, prosjačenje i uskraćenje edukacije osim lošeg ekonomskog položaja glavni su problem koji muče romsku I egipćansku zajednicu u Crnoj Gori, a  kroz ovakve radionice nastojaće da se djeca školskog uzrasta edukuju kako da se odupru negativnim običajima, reaguju i prepoznaju ovakve pojave.

  • 1

    Radio