Aktuale Više

JP MORSKO DOBRO OVE GODINE ULAŽE 1,2 MILIONA U ULCINJ

Prej tvteuta14:12 9 April 2019

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore će samo u 2019. godini uložiti preko 1,2 miliona eura u opštinu Ulcinj. JP “Komunalne djelatnosti” iz Ulcinja će dobiti 235.000,00 € za tekuće komunalno održavanje zone morskog dobra što bi trebalo da utiče na dodatnu efikasnost ovog preduzeća, dok će JP za upravljanje morskim dobrom vršiti direktno plaćanje po ispostavljenim fakturama.

Ove godine opredjeljena su sredstva za izvođenje radova na uklanjanju viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane u iznosu od 200.000,00 € (saradnja sa Upravom za vode i Direkcijom javnih radova). 

Izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze od hotela „Albatros” do Rta Đerane planirano je u iznosu od 156.000,00 €, dok je za nastavakizgradnje parapetnog zida na lokaciji Borova šuma ispod bivšeg Hotela „Galeb“ opredjeljeno ukupno 141.000,00 €.

Za radove na izgradnji navoza za izvlačenje barki na Maloj plaži opredjeljeno je 61.000,00 €.

JP za upravljanje morskim dobrom je opredjelilo sredstva za uređenje kupališta na sjevernom dijelu plaže Valdanos u iznosu od 15.000,00 €.

Za izgradnju privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća, opštine Ulcinj i inspekcijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju planiran je iznos od 93.500,00 €, a u toku je izrada projektne dokumentacije vrijednosti 6.000,00 €.

Ove godine planirano je i tamponiranje pristupnog puta u zaleđu Velike plaže u iznosu od 15.000,00 €

Za izradu Projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog zida u lučici Kacema sa procjenom uticaja na životnu sredinu opredjeljeno je 25.000,00 €.

U 2019. godini se očekuje i završetak investicija čija je realizacija započela u 2018. godini. Projektovanje trim-staze od hotela „Albatros“do Rta Đerane, realizacija četvrte faze ograđivanja dina na Velikoj plaži, postavljanje pasarele, uređenje postojećeg puta i parkinga, postavljanje električne dizalice u Kacemi neke su značajnijih investicionih ulaganja. Navedeni projekti planirani su u vrijednosti od preko 200.000,00 €.

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u 2019. godini planiralo najviše sredstava za investiciona ulaganja upravo u opštinu Ulcinj.

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

  • 1

    Radio