Ekonomi Više

CIVILNO DRUŠTVO I MEDIJI ZA KONTROLU JAVNIH NABAVKI

Prej tvteuta14:42 11 Mart 2019


U subotu 9. marta, NVO „Novi Horizont“ je organizovao trening seminar na temu »Civilno društvo i mediji za kontrolu javnih nabavki – ključni izvori informacija«

Glavni cilj treninga je bio osnaživanje predstavnike civilnog društva i medija da više koriste podatke koji su dostupni o javnim nabavkama i da ukrštaju informacije iz različitih izvora. Učesnici tokom sesije su se upoznali sa osnovama javnih nabavki i pojedinačnim fazama u ciklusu javnih nabavki. Kroz praktične vježbe i rad u grupama, učesnici su imali priliku da na licu mjesta provjere naučeno, uz asistenciju predavača.

Trening se posebno fokusirao na podacima koji se mogu dobiti o javnim nabavkama JP za upravljanje morskim dobrom kao i o načinima na koji se mogu pronaći ove informacije. Govorilo se o podacima koji su javno dostupni, ali i informacijama koje se mogu tražiti putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Predavačica i moderatorka ovog treninga je bila Ana Đurnić, istraživačica javnih nabavki u Institutu alternativa.

Ova aktivnost je dio projekta „JAVNI NOVAC ZA JAVNO DOBRO“ koji se realizuje u sklopu Programa za civilno društvo i medije: Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva – „OCD kao ravnopravni partneri u procesu monitoringa javnih finansija”, koji se sprovodi na nivou Zapadnog Balkana uz finansijsku podršku Evropske unije.

  • 1

    Radio